Instruktør utdanning for barn og ungdom

Vår største verdi er instruktørene våre. Klubben ønsker å gi dansere en mulighet til å bli å bli hjelpe instruktører. De som har lyst til å bli en del av instruktørgjengen i Sveberg Danseklubb vil få mulighet til dette ved å ta klubbens egen instruktør utdannelse.

Som hjelpe instruktør / assistent vil man på lik linje med kursinstruktør signere en arbeidskontrakt. Jobben vil hovedsaklig bestå i å hjelpe barna med de ulike danse øvelsene samt å organsiere gruppene etter hva kursinstruktør ønsker.

Dette er et helt nytt tilbud som vi håper mange vil benytte seg av. Kursansvarlige er Jostein Kroglund som har over 30 års erfaring med undervisning innenfor dans. Her vil instruktørene få tett oppfølging igjennom hele semesteret.

Instruktør utdannelsen skal gi kursdeltakeren en verktøy kasse av ulike hjelpemiddel samt forståelse på hvordan en dansetime kan organiseres og planlegges. Man vil i tillegg lære å lage ulike koreografier til undervisning for barn. Høstens kurs vil være på 3 kvelder på  2 timer og er 1 av 2 delkurs. De  andre kurset vil bli gjennomført i løpet av våren 2019. Alle kursdeltakere som gjennomfører instruktør utdannelsen vil få attest.

Kravet for å kunne delta er at man har fylt 14 år og har stor interesse for dans. De som går på showgruppe 2 vil få tilbud fortløpende. Kurset er gratis for klubbens medlemmer. Ikke medlem kr 1.000. Det er maks 10 plasser som er ledig.
Påmelding sendes på sms til mobil nr : 48198569 /92421450


Neste delkurs vil bli annonsert fortløpende.

Alle instruktør inkl hjelpe instruktørene ( 20 stk)
Bakerst fra venstre: Signe Trondmo, Line Romulsli, Oda Opøien, Hanna Kummernes, Sanne Hafsmo, Lotte Duestad, Ingrid Westman, Sigrid Johansen, Kristina Fuglem, Helene Dragsnes. Venstre foran: Thilde Sofie Dahl, Martine Ulstad, Julia Gressnes, Kristin Aune, Stine Sagmyr, Synnøve Dragsnes, Mia Høibye, Karoline Rasmussen, Amalie Nordtvedt, Sara Johansen.

Start delkurs 1 - Teori del for årets kull (showgruppe 2) Kommende instruktører høsten 2019.