Smittevernsregler i Sveberg Danseklubb

Smittevernregler i Sveberg Danseklubb

  • Ingen syke kan delta på dansekurs
  • God håndhygiene – Kursinstruktør sørger for at alle kursdeltakere tar hånddesinfeksjon (antibac) før de går inn & ut av kurslokalet.  Viktig å vaske hendene godt med såpe og vann før, og etter trening.
  • Husk avstandskrav på minst 1 meter i alle fellesareal. Kursdeltakere har ikke lov å gå imellom Grendahuset og Amfiet i gangsonen. Hovedinngangene skal alltid benyttes.
  • Garderober ikke tilgjengelig, kursdeltaker må komme ferdig skiftet.
  • Ingen foresatte / foreldre skal være i fellesareal under timene.
  • Alle kursdeltakere skal innregistreres FØR de går inn i timen.
  • Alle timene starter presis XX:00 og slutter presis XX:45. Henting av kursdeltakere gjøres utenfor hovedinngangen på Sveberg Grendhus / Sveberg Idrettshall gruppevis.
  • Det blir ikke servert noe frukt & grønt eller saft under timene. Kursdeltaker kan ta med egen drikkeflaske. 
  • Vi unngår fysisk kontakt mellom kursdeltakere (klemming og håndhilsning)
  • Kursavgift betales inn via Vipps eller betaling direkte på kto.nr. Jfr hjemmesiden for mer info om dette.

 

Norges Danseforbund koronavett regler

Sveberg Danseklubb vil innføre strenge smittevernsregler når dansen starter opp. Det vil bli en del endringer som alle kursdeltakere må være kjent med.