Fra danseforestillingen " Eurovisjon & MGP Junior" i Bruket Kulturhus høst 2019.

Priser for dansekurs

Semester avgift danse kurs: (10 uker)  Kr 1.200-. 

Fri familie*) - (inntil 3 medlemmer):  Kr 3.600-.


Kursavgiften innbetales på bankkto:
4202.32.54845 

NB ! -->  Husk å merk betalingen med kursdeltakerens navn , se påmeldings siden.

Klubben tar også Vipps -  Vipps #108511 - velg kursavgift

- Rabatter   
 
 
  - Fri familie - Gjelder inntil 3 stk familiemedlemmer
(NB ! Husk å melde den enkelte familemedlem på de kurs man ønsker å delta på - viktig mht maks antall deltagere ) NB !
 Gjelder ikke for showgrupper.

- Prøvetime
Kun ved ledig kapasitet. Prøvetimen koster kr 150-, og vil bli trukket fra dersom du vil delta på hele kurset. Maks 1 prøvetime.
- Når er betalingsfristen?

Betalingsfristen er innen første kursdag. Ved fulle kurs prioriteres påmeldte etter innbetalingsdato. 
Ved avlysning av kurs vil innbetalt kurs avgift refunderes i sin helhet. (antall deltakere min 8 stk) 

Merk at klubben har bindende påmelding. Bruddgebyr kr 600 vil bli tilsendt. 

 *) Fri familie inkluderer ikke de som er tatt ut på Lukket Parti (Showgruppene)

Showgruppe 1

Fra forestillingen "Different Dance Theme" i Bruket Kulturhus våren 2018

Showgruppe 2

Fra forestillingen "Different Dance Theme" i Bruket Kulturhus våren 2018

Instruktør team inkl assistenter

Showgruppe 2 får mulighet til å ta instruktør utdanning og bli instruktører etter praksis perioden. Klubbens mål er å utdanne egne instruktører fortløpende.